Wijnblog.be

Wijnblog.be

Over deze blog...

Het is de bedoeling om op deze pagina’s bijdragen te plaatsen over recent geproefde wijnen. Het gaat hier dan uiteraard eerder over de persoonlijke appreciatie van een wijn dan over een puntenevaluatie à la Parker. Verder komt er ook ruimte voor andere wijntopics zoals verslagen over wijnuitstappen en –proeverijen, verwijzingen naar interessante wijnsites of artikels over wijn, allerhande wijnweetjes, aangekondigde wijnevenementen enz…

Interview met Alain Bloeykens: deel 2

VariaGeplaatst door pvo 24 sep, 2008 23:14

Zoals vorige week aangekondigd volgt hierna het tweede luik van het interview met Alain Bloeykens, organisator van Megavino.

Blog Image

Even terug in de tijd nu. Megavino, waar komt de naam vandaan? En de formule om met het glas in de hand het salon proefsgewijs te verkennen?

Alain vertelt dat Megavino in feite een uit de hand gelopen hobby is die ooit werd bedacht door een gek met de naam Alain Bloeykens. Hij was reeds een paar jaar actief in de wijnwereld (als journalist) en liep met een frustratie rond. In een aantal landen waren grote wijnevents te beleven genre VinExpo (Frankrijk), VinItaly (Italië) en de London Internation Wine Fair (UK) maar in België was er geen spoor te bekennen van enig salon van formaat. Zo is hij op het idee gekomen om in België te starten met Megavino. De allereerste editie had echter meer iets weg van een Minivino. Een 40-tal standhouders op een oppervlakte van nog geen 1.000 m2. En als toemaatje werd de eerste editie (rond 11 november) nog getrakteerd op bijzonder slecht weer (ijzel, sneeuw) waardoor de bezoeker het ook massaal liet afweten. Gelukkig kende het salon vanaf de 2e editie een gezonde groei van standhouders en bezoekers.

Alain voegt er meteen de opmerking aan toe dat Megavino geenszins de kip met de gouden eieren is. Momenteel zijn de opbrengsten van het salon voldoende om 1,5 personen (Alain Bloeykens + parttime assistente) een normale maandwedde uit te betalen.

Waarom doet hij het dan? Uit passie voor de wijn en voor de mooie momenten. Het mooiste salonmoment voor Alain is wanneer hij vanaf het balkon even afstand kan nemen van de drukte beneden en kan aanschouwen hoe duizenden wijnliefhebbers druk doende zijn met wijn te proeven, te becommentariëren en te bediscussiëren. Tijdens het salon zelf wordt hij steevast opgeslokt door allerhande problemen en vragen en rest er amper tijd om zelf eens op verkenning te gaan.

Gelukkig krijgt hij tijdens het salon zelf hulp van een equipe van zo’n 100 personen om alles mee in goede banen te leiden. Er wordt dan vooral gewerkt met studenten PR en onthaal uit Aalst en studenten van de hotelschool van Leuven. Uiteraard is er ook een grote technische equipe standby om bepaalde problemen te verhelpen.

Wat zijn de verschillen met vroeger en uit welke fouten werd geleerd of welke dingen hadden anders gedaan kunnen worden?

De recente cijfers spreken voor zich. Sinds de herlancering in 2005 zijn de totale oppervlakte, het aantal standhouders en het aantal vertegenwoordigde wijnlanden met bijna de helft toegenomen. Ook het aantal bezoekers volgt deze tendens en zwol aan van 14.000 tot boven de 20.0000.

Alain is dan ook een tevreden man om vast te stellen dat Megavino uitgegroeid is tot het grootste wijnevent in de Benelux. Hij nuanceert ook meteen door te stellen dat Megavino geenszins de schaalgrootte heeft (of kan hebben) van pakweg een VinExpo. Maar naar Belgische normen kan Megavino alleszins tellen en bovendien is België ook te klein om een echt groot vaksalon te kunnen hebben.

Fouten? Alain is de eerste om toe te geven dat er elk jaar uit fouten geleerd wordt en ook geprobeerd wordt om daar de volgende editie aan bij te schaven. Maar na enige overweging ziet hij toch geen echt grote fouten die zich zouden voorgedaan hebben en stelt hij vast dat het concept toch overeind gebleven is al die jaren.

Enkele jaren terug was er plots een onderbreking. Wat was daar de reden van?

Daarvoor moet je terug naar de ontstaansgeschiedenis van Megavino. Vinopres was gestart met de organisatie van een vaksalon voor de wijn (Mondial du Vin). Er werd echter vastgesteld dat de gewone liefhebber een enorme belangstelling betoonde en steevast op zoek ging naar manieren om toch ook aan dit event deel te kunnen nemen. Dit was één van de redenen om met Megavino te starten, een salon dat zich vooral richtte naar de niet-professionele wijnliefhebber.

Waar echter aan voorbij werd gegaan is dat België als klein land helemaal niet de mogelijkheden biedt om 2 wijnsalons commercieel leefbaar naast elkaar te organiseren.

De vakbeurs Mondial du Vin werd verkocht aan de Franse groep Exposium die het event herdoopte tot Brussels Wine Expo. Het werd echter geen succes en na 2 edities werd het hele event opgedoekt. Inmiddels had ook Alain Bloeykens zijn Megavino (2001 was de laatste editie uit de eerste reeks) in de diepvries gestoken wegens commercieel niet langer haalbaar. In 2004 – na het verdwijnen van Brussels Wine Expo - is Brussels Expo dan naar Alain gestapt met de vraag of Megavino niet gereactiveerd kon worden. Vanaf 2005 is dan de huidige Megavino reeks van start gegaan. Zij het dat Megavino nu verzekerd is van exclusiviteit en zich zowel tot de particulier als de professional richt (dit jaar is maandag 20 oktober vooral gefocust op de professionelen uit de wijnsector).

Bedenking: misschien was dit wel een gezonde rustpauze en had er anders nooit een 10e editie van Megavino gekomen indien de situatie met 2 wijnsalons op de Heizel was blijven duren. Het kostenplaatje mag hierbij niet uit het oog verloren worden want de organisatie van Megavino slokt makkelijk een budget van 400.000 euro op. Bovendien zijn de kosten verspreid over het hele jaar terwijl de inkomstenstroom vooral gecentreerd zit rond de data van het salon zelf. Gelukkig is Megavino nu ook financieel gezond en uit de rode cijfers.

Blog Image

Hoe is Alain Bloeykens in contact gekomen met wijn?

Alain noemt zichzelf een “levend wijnvat”. Hij werd als het ware grootgebracht met de wijnfles in plaats van de met de papfles. Zijn vader was een zeer groot wijnliefhebber en liet de jonge Alain reeds op 6-8 jarige leeftijd mee proeven van de wijn. Tijdens de jaarlijkse vakantie in het zuiden van Frankrijk werd hij ook steevast meegesleurd van wijnkelder tot wijnkelder. Maar dit heeft later zijn vruchten afgeworpen want op een leeftijd van 14-15 jaar was Alain reeds een fervent wijnliefhebber.

Ook tijdens de studies op latere leeftijd bleef wijn een belangrijk gegeven. Alain ging journalistiek studeren en zat toen reeds met het plan om later aan wijnverslaggeving te gaan doen. Na de studies trok hij dan ook naar Bordeaux om zich daar verder in de wijnkennis te bekwamen. Nadien keerde hij naar België terug om actief te worden in de media. In die tijd was wijn nog niet echt een topic van groot belang maar hij had het geluk om getuige te zijn van de graduele opkomst van diverse wijnrubrieken en hij heeft zich in die richting verder professioneel toegelegd.

Op dit ogenblik is Alain voltijds wijnjournalist voor onder meer Het Nieuwsblad, VRT radio en televisie en nog tal van gespecialiseerde tijdschriften. Megavino is dus eerder een sidekick dan een hoofdberoep.

Volgens Alain zijn er twee belangrijke gebeurtenissen die zijn professioneel leven hebben gekleurd. Na zijn terugkeer in België kreeg hij een halftijdse betrekking als medewerker van Vinopres aangeboden. Toen reeds was er sprake van het opzetten van een salon zoals Megavino. In diezelfde periode loopt hij tijdens een jurysessie in Italië de algemeen directeur van het COOVI te Anderlecht tegen het lijf die op zoek is naar een opvolger voor leraar wijnkennis Harry De Schepper. Eveneens een halftijdse betrekking die aldus een mooie aanvulling betekende op het eerdere aanbod van Vinopres.

Welke collega’s (journalisten, lesgevers en andere wijnpro’s) weet u bijzonder te appreciëren?

In een nationale context vindt Alain dat het vooral in Vlaanderen de goede weg uitgaat. Er is hier een jonge garde die zich goed weet te manifesteren in de wijnjournalistiek. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan mensen zoals een Bruno Vanspauwen en een Luk Vanmaercke. Dit in tegenstelling met Wallonië waar eerder sprake is van immobilisme en waar er zich geen aflossing van de wacht aandient.

Een speciale vermelding is ook weggelegd voor Herwig Van Hove die hij als één van zijn leermeesters beschouwd. Sommigen beschouwen de man ronduit als een boers type maar vergeten zijn verdienste om als één van de eersten in België wijn op de kaart gezet te hebben en als wijnschrijver gestart te zijn.

Op internationaal vlak is Alain niet te beroerd om toe te geven dat hij wel wat bewondering koestert voor Robert Parker. Toegegeven, het is en blijft het prototype van de Amerikaan met een uitgesproken voorliefde voor bepaalde wijnstijlen maar men moet wel toegeven dat het iemand is die veel van wijn afweet.

Welke wijn drinkt Alain Bloeykens zelf?

Alain ziet zichzelf als een “wijnveelvraat” die in feite alles wel lust en proeft. Een van zijn persoonlijke favorieten is Italië en dan vooral de minder evidente regio’s zoals Campanië, Puglia en Basilicata.

Welke wijn neemt Alain Bloeykens mee naar een onbewoond eiland?

Een fles Bollinger (champagne). En dat het hem menes is, blijkt overigens ook uit de naam die hij zijn hond gegeven heeft: Bollie!

Het hoeft zelfs geen specifieke cuvée van Bollinger te zijn, de “gewone” La Grande Année is ruimschoots voldoende. Motivatie: deze fles is veel meer wijn dan champagne en daarom alleen al zo boeiend.

Welke wijntrends en wijnlanden zitten er aan te komen als “the next thing”?

Alain stelt zich de vraag of het publiek wel zit te wachten op een zoveelste “next thing”. Zeker in België is dit misschien niet eens nodig want er is geen land ter wereld dat zoveel referenties in de rekken staan heeft als wij.

Hij is wel benieuwd wat de nieuwe aanplantingen in China teweeg kunnen brengen. Tot nu toe heeft hij echter nog geen deftige wijnen uit die contreien geproefd. De Chinezen zullen volgens hem eerst en vooral moeten leren dat niet alles van de wijngaard kan dienen om wijn mee te maken. Rigoreuze selectie en beperking van het rendement moeten duidelijk nog hun ingang vinden.

Bedankt voor uw tijd en de fijne babbel en veel succes gewenst met de verdere voorbereiding van Megavino editie 2008!

  • Reacties(0)//www.wijnblog.be/#post78